Acta academica karviniensia 2018, 18(3):50-61 | DOI: 10.25142/aak.2018.020

Analýza internetových komunikačních nástrojů ubytovacích kapacit v České republice

Jitka Novotová
Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Voroněžská 13, 460 01 Liberec1

This article is about the accommodation capacities implementation progress regarding their use of on-line communication measures. The tested businesses are from the North Bohemian region. A questionnaire based survey was done with the sample of 342 accommodation facilities. The results show that the average number of on-line communication tools being used in an accommodation capacity is 5,5. It was found out that hotels use the highest number of on-line communication tools and that there is a correlation between the number of communication tools, which are used, and the facility capacity. In the next part the research focused on social media. The contemporary biggest social network is Facebook followed by YouTube. Though, the accommodation facilities are not very active on social networks. 46% of respondents submit new posts once in a month at maximum. On the other hand, 66% of respondents agree that social networks are beneficial for them. The conclusion is that social networks have business potential, which is not being fully utilized.

Klíčová slova: accommodation, Facebook, Instagram, on-line communication tools, Twitter, YouTube
JEL classification: L83, M31

Vloženo: 31. květen 2018; Revidováno: 15. červen 2018; Přijato: 19. září 2018; Zveřejněno: 30. září 2018Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Novotová J. Analýza internetových komunikačních nástrojů ubytovacích kapacit v České republice. Acta academica karviniensia. 2018;18(3):50-61. doi: 10.25142/aak.2018.020.
Stáhnout citaci

Reference

 1. Asociace hotelů a restaurací České republiky, 2018. Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky 2015-2020. Hotelstars. [online]. 2018. [vid. 3 května 2018]. Dostupné z: http://www.hotelstars.cz/oficialni-klasifikace-v-cr
 2. BAČÍKOVÁ, Z., 2017. Sociální média, In: J. SVĚTLÍK ed. Reklama: teorie, koncepce, modely. Rzeszow: WSIZ Rzeszow. ISBN 978-83-64286-71-1.
 3. ČSÚ, 2014. Hromadná ubytovací zařízení České republiky. ČSÚ, [online]. 2014, [vid. 31 ledna 2015]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz
 4. DEMPSTER, C. and J. LEE, 2015. The Rise of the Platform Marketer: Performance Marketing with Google, Facebook, and Twitter, Plus the Latest High-Growth Digital Advertising Platforms. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 978-1-119-05972-1.
 5. HENDL, J., 2004. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál. ISBN 80-7178-820-1.
 6. HO, C. I. and Y. L. LEE, 2007. The development of an e-travel service quality scale. Tourism Management. 28(6), 1434-1449. ISSN 0261-5177. Přejít k původnímu zdroji...
 7. HSU, Y. L., 2012. Facebook as international eMarketing strategy of Taiwan hotels. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 972-980. ISSN 0278-4319. Přejít k původnímu zdroji...
 8. HUŠKOVÁ, L., 2017. Facebook v ČR sleduje už 4,9 milionů uživatelů. Newsfeed. [online]. 2017. [vid. 22 května 2018]. Dostupný z: https://newsfeed.cz/facebook-v-cr-sleduje-uz-49-milionu-uzivatelu/.
 9. CHURCHILL, G. A., 1987. Marketing research: Methodological Foundations, 4 ed. Chicago: Dryden, 1987. ISBN 0-03-005532-6.
 10. JANOUCH, V., 2011. Internetový marketing. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-2795-7.
 11. KASAPI, I. and M. KOC, 2012. Changing Tourism Consumer Behavior: The Impacts on Tourism Demand in Albania. Creative and Knowledge Society, 2(2), 16-34. ISSN 1338-5283. Přejít k původnímu zdroji...
 12. KASÍK, P., 2017. Facebook má dvě miliardy aktivních uživatelů měsíčně, technet.idnes. [online]. 2017. [vid. 22 května 2018]. Dostupný z: https://technet.idnes.cz/facebook-ma-dve-miliardy-aktivnich-uzivatelu-mesicne-p0i-/kratke-zpravy.aspx?c=A170628_103550_tec-kratke-zpravy_pka.
 13. KOZEL, R., L. MYNÁŘOVÁ a H. SVOBODOVÁ, 2011. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu, Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3527-6.
 14. KUČERA, P., 2017. Počet uživatelů internetu v Česku stoupá, stále jsme však pod evropským průměrem, Hospodářské noviny, [online]. 2017. [vid. 7 května 2018]. Dostupný z: https://byznys.ihned.cz/c1-65673310-pocet-uzivatelu-internetu-v-cesku-stoupa-stale-jsme-vsak-pod-evropskym-prumerem.
 15. KWOK, L. and B. YU, 2013. Spreading social media messages on facebook: an analysis ov restaurant business-to-consumer communications. Cornell Hospitality Quarterly, 54(1), 84-94. ISSN 1938-9663. Přejít k původnímu zdroji...
 16. LÁDROVÁ, J., 2018. New Facebook algorithm: How does it affect sponsored posts? In: DOUČEK Petr (ed.). Proceedings of the 26 th Interdisciplinary Information Management Talks: IDIMT. Trauner Verlag. s. 225-230. ISBN 978-3-99062-339-8.
 17. LAKHANI, D., 2010. Jak prodávat, když nikdo nekupuje, Praha: Grada, ISBN 978-80-247-3309-8.
 18. LEE, D. Y., 2013. The role of attachment style in building social capital from a social networking site: The interplay of anxiety and avoidance. Computers in Human Behavior, 29(2013), 1499-1509. ISSN 0747-5632. Přejít k původnímu zdroji...
 19. MALAČKA, L. and J. VESELÁ, 2017. Consumer behaviour of the travel agencies' customers in the segment of seaside holiday. Acta academica karviniensia, 17(4), 69-76. ISSN 2533-7610. Přejít k původnímu zdroji...
 20. PARETS, R. T., 2002. Getting the word out: profiting from smart Internet marketing isn't just for the big boys. Lodging Magazine, 37-38. ISSN 0360-9235.
 21. RUDAT, A. and J. BUDER, 2015. Making retweeting social: The influence of content and context information on sharing news in Twitter. Computers in Human Behavior, 46(May 2015), 75-84. ISSN 0747-5632. Přejít k původnímu zdroji...
 22. SÁLOVÁ, A., aj., 2015. Copywriting: Pište texty, které prodávají. Brno: Computer Press. ISBN: 978-80-251-4589-0.
 23. SCOTT, M., 2009. Marketing communications in tourism and hospitality. Oxford: Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-7506-8277-0.
 24. Sdružení pro internetový rozvoj, 2018. Internetová reklama hlásí rekordní investice za loňský rok: více než 23 miliard korun. Sdružení pro internetový rozvoj. [online]. 2018. [vid. 7 května 2018]. Dostupný z: http://www.spir.cz/internetova-reklama-hlasi-rekordni-investice-za-lonsky-rok-vice-nez-23-miliard-korun.
 25. SHIH, C., 2010. Vydělávejte na facebooku. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-2833-6.
 26. STERNE, J., 2011. Měříme a optimalizujeme marketing na sociálních sítích, Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-3340-8.
 27. ŠAMBORSKÁ, K., D. MATUŠÍKOVÁ, A. ŠENKOVÁ, and J. MITRÍKOVÁ, 2016. Comparison of tourism performance in chosen european countries with the accent to Slovak republic in the period before and after accession to European union membership at the beginning of 21th century. Ecoforum, 5(1), 107-114. ISSN 2344 - 2174.
 28. TIAGO, M.T.P.M.B., aj., 2016. Baby boomers turning grey: European profiles. Tourism Management. 54(June 2016), 13-22. ISSN 0261-5177. Přejít k původnímu zdroji...
 29. TOH, R. S., Ch. F. DEKAY and P. RAVEN, 2011. Travel planning: searching for and booking hotels on the internet. Cornell Hospitality Quarterly, 52(4), 388-398. ISSN: 1938-9655. Přejít k původnímu zdroji...
 30. TREADAWAY, CH. a M. SMITH, 2011. Marketing na Facebooku. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-3337-8.
 31. UNGERMAN, O., 2014. Využití sociálních médií malými a středními podniky v komunikaci se spotřebitelem. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-157-3.
 32. VAVREK, R., M. JUSKOVÁ and L. BEDNÁŘOVÁ, 2016. Correlations between selected macroeconomic indicators - case study of Slovak Republic and Czech Republic. In: SGEM, ed. International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Bulgaria. s. 793-798. ISBN 978-619-7105-74-2.
 33. XIANG, Z., aj., 2015. Adapting to the Internet: Trends in Travelers' Use of the Web for Trip Planning: Trends in Travelers' Use of the Web for Trip Planning. Journal of Travel Research, 54(4), 511-527. ISSN 00472875. Přejít k původnímu zdroji...
 34. ZENG, B. and R. GERRITSEN, 2014. What do we know about social media in tourism? Tourism Management Perspectives, 10(April 2014), 27-36. ISSN 2211-9736. Přejít k původnímu zdroji...